Vi tilbyder dig Virksomhedspraktik i op til 13 uger i FO-byen.

Undervisningsbegrebet i FO-byens virksomhedscenter

Gennem flere årtier har FO-Aarhus sat en ære i at være et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde deres plads i uddannelse og på arbejdsmarkedet, samt finde deres eget ståsted i livet.

FO-Aarhus har en praksisbetonet tilgang til undervisningen i vejlednings- og aktiveringsforløb uden traditionel tavleundervisning. Medarbejderne i FO-Aarhus støtter gennem sidemandsoplæring og praktiske opgaver, så deltagerne derigennem kan udvikle deres evner og viden inden for den branche, de har valgt.

Når en deltager hjælper med at lave kaffe til et møde eller er med pedelsjakket ude at skovle sne, så opstår der en læringsproces omkring værktøjer, service, hygiejne, arbejdsstillinger osv. På vores kontorarbejdspladser og i bogholderiet er der ligeledes indføring i det område, der arbejdes med for at kunne løse opgaver og dermed udvikle sine evner inden for branchen.

Deltagerne bliver i det daglige rustet til at deltage på arbejdsmarkedet og bliver løbende trænet i de alm. omgangsformer på en arbejdsplads. Der arbejdes med fremmødestabilitet, regler for sygemelding, service, modtagelse af gæster, dresscode m.m.

Alle disse processer udgør undervisningen i FO-byen og fokus er at ruste vores deltagere til deres videre færd i arbejdslivet gennem praksislæring og med rummelighed og respekt i forhold til at alle lærer i sit eget tempo. 

 

Ved generelle spørgsmål til praktikforløb hos FO-Aarhus:

Kontakt udviklingsmedarbejder Anna L. Kristensen, ankr@fo-aarhus.dk

 

Adresse:

FO-Aarhus

FO-byen, Frederiksgade 78C

8000 Aarhus C

Tlf.: 87 46 45 00

Www.fo-aarhus.dk

 

Busforbindelser: FO-byen ligger tæt ved Park Alle og Busgaden.

 

FO-Aarhus, der administrerer Virksomhedscenter FO-byen er en socialøkonomisk virksomhed (http://fo-byen.dk/socialoekonomi/

Du kan downloade en pjece om Virksomhedscenteret her.