FO-byen fungerer også som et virksomhedscenter, hvor vi tilbyder praktik til personer

  • der er på kontanthjælp
  • der endnu ikke er startet på en uddannelse
  • der har afbrudt en uddannelse
  • der har brug for uddannelsesvejledning
  • der har brug for individuel vejledning
  • der har brug for inspiration og mulighed for at afprøve evner og ressourcer

Se en folder om hvordan man gør her.

Cases i Virksomhedscenter FO-byen

Praktikant A:
Placering: FO-byens administrationslokaler
Opgaver: Oversættelser fra dansk til engelsk, engelsk til dansk, svensk til dansk, redigering af hjemmesider m.v.

Praktikant B:
Placering: FO-byens administrationslokaler
Opgaver: Organisering, indscanning og navngivning af dokumenter, arkivering m.v.

Praktikant C:
Placering: Følger FO-byens pedeller
Opgaver: Forefaldende pedelarbejde, male, reparere, servicere ved events m.v.

Praktikant D:
Placering: FO-byens praktikantkontor
Opgaver: Producere små informerende videofilm til at lægge på YouTube, udforme lay-out til hjemmesider m.v.

Praktikant E:
Placering: FO-byens administrationslokaler
Opgaver: Indskrivning af Sejrs sedler (historiske oplysninger fra Stadsarkivet), indtastning af opgaver for regnskabsafdelingen, redigering af hjemmesider

Praktikant F:
Placering: FO-byens reception
Opgaver: Receptionistarbejde: postbehandling, telefonpasning: Firmastewardesse-opgaver: kaffe, klargøring af mødelokaler, lettere rengøring.