Aarhus og FO-byen havde i juni 2016 besøg af pop-art legenden Miguel "Saturno" Sanches.

Det er noget af et scoop, ArtMind Gallery i Aarhus kan præsentere, når de, for første gang siden galleriets flytning til nye lokaler på Trøjborg, slår dørene op, med en dedikeret udstilling af den spanske kunster Saturno "The Creatter".

Og under sit ophold i Aarhus vil Miguel "Saturno" Sanches i samarbejde med ArtMind Gallery også udsmykke husgavle og -mure rundt omkring i Aarhus by. Et af de steder man kan se Saturno trylle med sine spraydåser er i FO-byen der var hurtig til at byde ind, da de hørte at Saturno ville gæste Aarhus - noget spraydåsefabrikanten Montana titulerer Miguel "Saturno" Sanches som værende en af de bedste i Europa til.  

Hængende ben på altan

Vi har i okt. 2011 fået hængt et kunstværk fra Sculpture by the Sea op på altanen på Retshjælpens bygning i Vester Alle 8. Det drejer sig om "de hængende ben" også kaldet Observando la Fantasia af kunstneren Raquel Corona Justo.
Kunstværket er udlånt til os af Harboe Skilte, som har købt værket.

Tina Louise Hunderup vandt i 2010 FO-Aarhus konkurrence om udsmykning af glasvægge/døre i administrationsbygningerne i Frederiksgade 78C. Hun fortæller her selv om baggrunden for sit vinderforslag:

IDÉ og KONCEPT
Træet er med dets mange grene et billede på den store organisatoriske
struktur som FO Århus består af. Det er et billede på det netværk, de
muligheder og de veje som FO skaber, og ikke mindst de kundskaber og
værdisæt som bliver udviklet gennem de kurser, fag og projekter som der tilbydes.

De gyldne frugter, i form af grønne, gulige og grå flader, afspejler de
værdier, som danner grundlag for FO´s læring og billede på det fuldendte
menneske. Gennem sort / hvid behandlede billeder gives der, i dele af
collagen, direkte visuelle eksempler på disse værdier der gør sig
gældende og som ligger indenfor FO´s betegnelse ´indblik og udsyn´. 

SAMMENHÆNG MED LOGO
Konceptet her, kan tilmed ses som en reference til kundskabens træ som
bærer en klar forbindelse til FO´s logo med æblet. Der skabes hermed en
stor visuel og konceptuel sammenhæng mellem logo og udsmykning, og det
giver en klar helhedsfornemmelse og rød tråd gennem FO.

....Med dets forgrenede arme breder det spirende træ sig ud mellem rum, mennesker, og aktiviteter. Det skaber
forbindelse og det danner grundlag for liv og udvikling.
Med dets gyldne frugter frister træet, og det oplyser den forbipasserende med billeder på de værdier som gør sig 
gældende iindblik og udsyn, og som dannergrundlag for FO´s krop og sjæl.

Udover dens æstetik og visuelle betydning, har folieudsmykningen en funktion. Det skærmer mellem gang og mødelokaler, og hjælper til at markere glasdøre.

I receptionen hos FO-Aarhus, Frederiksgade 78C hænger 7 billeder af "De syv kompetencer", malet af Sille Stenfelt. De syv kompetencer er "opfundet" af Oscar Negt.

1. At kunne vælge og at handle
Når man træffer et valg, sker det tit efter en diskussion/samtale. Og valget følges ofte op af en handling. Men at kunne vælge og at kunne handle har meget med selvtillid og selvværd at gøre. Ligesom de to begreber også har indflydelse på, hvad man vælger.

2. At kende historien - som baggrund for at fungere socialt. Samt etik
At have historisk kompetence er at forstå sin egen placering i samfundet, at kende samfundsforhold, og traditioner, rettigheder og pligter. Også når det gælder arbejde og uddannelse.

3. At kunne kommunikere: At bruge sproget og at kunne se kulturforskelle
Evnen til at kunne tale, læse og skrive.Men kommunikation handler også om at være åben og tolerant over for den, der er anderledes end en selv. Det handler om at lytte og forstå - og om at kunne få øje på de kulturforskelle, som ind imellem spærrer for forståelsen.

 4. Det kreative element
Det musiske og æstetiske er med til at give os alle sammen mere livsglæde. Både for kursisten selv og for vedkommendes familie og omgangskreds. Samtidig er det en konkret og vigtig kompetence i en række kreative fag

5. Kroppen og bevægelsen
Arbejdsstillinger, bevægelse, ernæring, sundhed. Alt sammen handler det om kroppen og det at have et bevidst forhold til den. Ikke mindst for dem, der har et ansvar for andre - for eksempel forældre.

6. Økologisk bevidsthed: Sammenhængen mellem menneske og natur
At kunne se og forstå sammenhænge mellem menneskers aktiviteter og den natur, vi lever i og af. At se disse problemstillinger i øjnene og gøre noget ved dem.

7. Faglig kompetence og teknologisk bevidsthed
At tilegne sig helt konkrete, faglige / håndværksmæssige kvalifikationer. Men også at få indsigt i den teknologiske udvikling og forholdet mellem teknologien og mennesket.

Kunstneren Klaus Bahnsen, født 1952, uddannet på Aarhus Kunstakademi 1977-79 og har igennem de sidste mange år udstillet masser af gange såvel i udland som indland.  Han har malet dette portræt af folkeoplysningens fader N.F.S. Grundtvig, som hænger i A-bygningen i Frederiksgade 78.

Herudover har Klaus Bahnsen malet følgende 3 portrætter, der hænger på trappegang A i Folkeoplysningens Hus, Vester Alle 8

Et gennemgående træk ved de 3 portrætter er en klokke eller en gongong, som skal symbolisere tonen i folkeoplysningen og folkesjælen, nemlig fællesskabet, som har været dens kendetegn gennem de sidste halvandet århundrede (jvnf. også andelsbevægelsen, som er kendetegnet ved den samme tone).

N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig blev født i Udby 8. september 1783 og døde i København 2. september 1872 efter en omfattende indsats som digter, præst og teolog, nordisk filolog og oldtidsforsker, historiker, politiker og pædagogisk forfatter. Da han døde, var han allerede blev en næsten mytisk figur, der ikke kun fik identitetsskabende betydning for den grundtvigske bevægelse, men også for hvad man frem til i dag forstår ved danskhed

Christen Kold (1816-1870)

Friskolemanden Christen Kold har sat sig spor i den folkelige oplysning, der i visse retninger står mål med Grundtvigs. Kold var en samtalens mester, kunne simpelthen ikke lade være med at komme i snak med folk, både i almindelighed og blandt elever - for derefter at dreje samtalen ind på de alvorligste spørgsmål.

Thit Jensen (1876-1957)

Thit Jensens udgav løbende romaner, noveller, skuespil, artikler, polemikker ("angrebs-artikler") og holdt foredrag. Hun ville have uddannelse og arbejde til kvinderne, men også kærlighed og moderskab i det traditionelle ægteskab. Thit Jensen var en personlighed. Hun kunne fange folks opmærksomhed, forarge og rykke folks tanker. Hun stod fast ved sine meninger og udbredte sine holdninger på trods af den store modstand, de mødte.

Indblik og Udsyn - På køkkentrappen i FO-Aarhus' administrationslokaler hænger 4 billeder, malet af medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer hos FO-Århus og Gimle, okt. 2009.

Indblik: indsigt i eget liv, egne evner og kompetencer

Udsyn: viden om og åbenhed over for den ydre/omgivende verden.

På gangen på niveau 2 i Folkeoplysningens Hus, Vester Alle 8 hænger 6 landskabsbilleder af Anna Bente Østergård Petersen, som er uddannet fotograf og siden som billedkunstner (billedvævning og maleri) fra Århus Kunstakademi. Det store billedtæppe i foredragssalen 1.05 i Folkeoplysningens Hus er ligeledes lavet af Anna Bente Østergaard Petersen.

Anden kunst rundt omkring i FO-Byen

 


FO-Aarhus visionshæfte: Klovnefisk, førerhunde og små grå mus er blevet illustreret af Hans Krull.

 

Papirklip-billede


Maleri lavet af projekt Krop og Skabelse under ledelse af Birgit Ravn Søndergaard fra Maleværkstedet Hejmdal

Signeret plakat fra koncerten "Til glæden" i 2005


Maleri af Carsten Krogstrup, der er uddannet ved Det jyske Kunstakademi og som næsten fotografisk maler det urbane liv, indfanget igennem en urban sensibilitet og hverdagsoplevelser af byrummet.


Papircollage fra 1997 af Birgit Østergaard


Filihankat lavet af Marianne Steenholdt Bork


Lars Thurs Maleri af sofa


Collage "Op Op" af Jørgen M. Andersen

Vægmaleri af Johannes Raskmark

Vægmalerier på trappen ned til Café Nicolai

Maleri: Kattebillede af Maria Nicole Andersen
- elev på Parat til Start, 2011

I samarbejde med FO-Aarhus