Jobvækst
Jobvækst har stor erfaring indenfor jobafklaring, afprøvning og vurdering af arbejdsevne. Vi laver gruppebaserede og individuelle aktiviteter i forhold til afklaring af jobmæssig fremtid og jagten på den helt rigtige arbejdsplads eller uddannelse. http://enindgang.net/grupper/aktoerer/jobvaekst/

ES sprog
Siden starten i 1970 har der ligget en idé, en pædagogik, et koncept bag navnet ES sprog.
Vi fortsætter med det vi allerede dengang blev kendt for nemlig at udbyde effektiv sprogundervisning på alle niveauer både til firmaer og private, naturligvis med målbare resultater både for kursister og arbejdsgiver. http://www.es-sprog.dk/

 

Eksempler på andre faste beboere i FO-byen:
Ældre Sagen
Århus Retshjælp
Glad Fonden
Idrættens Analyseinstitut
Videnscenter for Folkeoplysning
Parat til Start
Daghøjskolen Gimle
Socialdemokratiet
Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark
Samværd
Forældrenævnet i Aarhus
Kulturgyngen
LGBT+ Hus
Kor 72
FO-byens Vævere
Børns Vilkår