Center for seksuelt Misbrug

Nyt ambulant terapeutisk tilbud for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen under satspuljemidler fra Socialministeriet i perioden 2013- 2015. Centeret er oprettet som et af tre landsdækkende centre. Det bygges op som selvstændig enhed sammen med Christine Centret, der er frivilligt værested og rådgivningscenter for samme målgruppe. Forståelsesmodellen af senfølger vil være integrativ med udgangspunkt i et psykodynamisk og traumeorienteret grundlag med inddragelse af kognitive, psykoedukative og neuroaffektive og kropslige aspekter.