FO-byen ejes af Fonden Ryesgade 7 S/I

Fonden Ryesgade 7's vedtægter

Fonden Ryesgade 7's Forretningsorden

Fonden Ryesgade 7's redegørelser om god fondsledelse:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Fonden Ryesgade 7's uddelingspolitik:

Loven om erhvervsdrivende fonde pålægger fondsbestyrelsen at foretage uddeling i overensstemmelse med lovens §78 til de formål, der er fastsat i vedtægten. Ifølge årsregnskabslovens §77b skal fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, udarbejde en redegørelse for fondens uddelingspolitik.

Ifølge fondens vedtægter er det fondens formål: "at yde rådgivning, herunder om kulturelle forhold, forestå administration, foretage projektudvikling, yde konsulentbistand, købe, sælge, leje og administrere fast ejendom og driftsmidler, herunder udleje lokaler og driftsmidler til brug for Frit Oplysningsforbund og andre organisationer, kredse eller foreninger med ideelle formål og beslægtet virksomhed. Fonden skal endvidere have til formål at være stifter og kapitaldeltager i anpartsselskabet "Kulturel Rådgivning ApS"

Det afhænger af fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, hvorledes og i hvilket omfang de nævnte formål skal tilgodese.

Hovedkategorier af uddelinger:  Der er i regnskabsåret fortaget uddeling til folkeoplysende undervisning.

 

Fonden Ryesgade 7's bestyrelse:

Formand: Ola Tykesson
Solsortevej 11, Knabberup, 7100 Vejle

a) Stilling, og alder:
Født 1960

b) Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode
Indvalgt i bestyrelsen 1991-1994 og igen fra 1997 og genvalgt lige siden. Nuværende periode udløber 2025.
Valgt som formand 1998 og genvalgt lige siden.

c) Medlemmets særlige kompetencer

d) Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg i danske og udenlandske institutioner, virksomheder samt krævende organisationsformer.

e) Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.

Ingen

f) Om medlemmet anses for uafhængigt
Ja.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Torben Høeg Bonde (Tidl. navn: Torben Jensen)
Hemmelig adresse

a) Stilling, og alder
Født 1960.

b) Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiodeIndva

i bestyrelsen1991-1998 og igen fra 2011 og genvalgt lige siden. Nuværende periode udløber 2025.
Valgt som formand 1992-1998.

c) Medlemmets særlige kompetencer

d) Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg i danske og udenlandske institutioner, virksomheder samt krævende organisationsformer,

e) Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.

Ingen.


f) Om medlemmet anses for uafhængigt
Ja.

 

Carsten Jensen
Storskovvej 60, 8260 Viby Jørgensen

a) Stilling, og alder
Født 1964.

b) Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode
Indvalgt i bestyrelsen 1997 og genvalgt lige siden. Nuværende periode udløber 2025.

c) Medlemmets særlige kompetencer

d) Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg i danske og udenlandske institutioner, virksomheder samt krævende organisationsformer,e) Hvilke medlemmer,

der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.

Ingen.


f) Om medlemmet anses for uafhængigt
Ja.

 

Anna Mette Exner

Hans Broges Vej 1, 8220 Brabrand

a) Stilling, og alder
Indehaver af Anna Mette Exner Arkitektur ApS. Født 1963.

b) Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode
Indvalgt i bestyrelsen 2023. Nuværende periode udløber 2025.

c) Medlemmets særlige kompetencer

Arkitekt m.a.a. med speciale inden for kulturarv og transformation. 

d) Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg i danske og udenlandske institutioner, virksomheder samt krævende organisationsformer

Sidder i Statens Kunstfonds legat- og projektstøtteudvalg, i Kulturministeriets ekspertudvalg for ny national arkitekturpolitik, i Aarhus Kommunes Kulturmiljøråd og det Kongelige Akademis Kirkekunst Udvalg

e) Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.

Ingen.

f) Om medlemmet anses for uafhængigt
Ja.

 

Direktør: Torben Dreier
Rørvej 7, 8260 Viby J
Mail: td@fo-aarhus.dk

a) Stilling, og alder:
Direktør i Fonden Ryesgade 7, født 1955

b) Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode:

Valgt som direktør for Fonden Ryesgade 7 i 1991 og har været det lige siden.

 

c) Medlemmets særlige kompetencer:

Diplomlederuddannelse fra Aarhus Købmandsskole 1996

 

d) Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg i danske og udenlandske institutioner, virksomheder samt krævende organisationsformer:

   

Eksempler på bestyrelsesposter:

Sport Aarhus Event

Saxild Strand

Skjoldhøjkollegiet

Hejredalskollegiet

Ejerforeningen Frederiksgade 79

Ejerforeningen Frederiksgade 78

Kulturgyngen

Daghøjskoleforeningen

Aarhus Revyen

Center for Specialundervisning (CSV)

Udd.udv. for psykomotorikuddannelsen

 

Eksempler på medlemsskab af netværk:

Aarhus Byforening

Aarhus Elite Netværk (Aarhus Håndbold)

Erhverv Aarhus

Erhvervsklubben Aarhus

Aarhus Håndbold

Bakken Bears

Eksempler på partnerskaber:

Aarhus Stiftstidende (Stiften Loungen og Stiften Ambassadør)

Kulturhovedstad Aarhus 2017

Aarhus Festuge

Studenterhus Århus

ØKOgal

 

e) Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.:

Ingen

 

f) Om medlemmet anses for uafhængigt:


Ja

 

Fonden Ryesgade 7's administrationsadresse: Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C. Tlf. 87 46 45 00