FO-byen er et område lige i centrum af Århus, der omfatter adresserne Frederiksgade 78A-B-C, Frederiksgade 79 samt Folkeoplysningens Hus i Vester Alle 8.

 

Visionen

Visionen med FO-byen er at skabe et centrum for netværk, idéudvikling og oplysning og handler bl.a. om en by for alle, om livskvalitet, om evnen og viljen til at sprænge rammer, om viljen til at lære at lære.

FO-byen er „rum“ for og rammer om en ambition om at modernisere og revitalisere Grundtvigs folkeoplysningsbegreb i et åbent center for dannelse, uddannelse og meningsdannelse.

Målet er at udvikle sig til lokalområdets omdrejningspunkt for information og service inden for kultur og folkeoplysning generelt.

FO-byen skal være både socialt og miljømæssigt bæredygtig. Det vil sige at byen primært bebos af socialøkonomiske virksomheder, og at den daglige adfærd i FO-byen følger grønne principper.

 

"Hverdagens højskole"

FO-byen er „hverdagens højskole“, placeret der, hvor folk mødes, lever og bor. Den er folkeoplysningens nye platform i en mangfoldig verden, hvor den enkelte hele tiden skal skabe

(eller genskabe) livsmening og selvforståelse.

FO-byen er et rart sted at være, der udfordrer, engagerer, involverer, og er en vigtig brik i den store by (Århus). Her findes noget, som mennesker har brug for, har lyst til at udforske, brænder for eller slet ikke kender. En blanding af cafe, bibliotek, forsamlingshus eller andet, som defineres af brugerne, styrker lokale kræfter og kulturtilbud og er grundlaget for at fastholde en lokal identitet.

FO-byen bryder med den gængse institutionstænkning og skaber rammer om og styrker aktivt medborgerskab, både til gavn for fællesskabet og for den enkelte.

FO-byen giver alle borgere flere muligheder i informationssamfundet, og modvirker samfundets tilbøjelighed til at knække over i dem med få eller ingen færdigheder og dem med mange og flest færdigheder. 

Partnerskaber

Både internt i FO-byen og udadtil laves partnerskaber med det lokale forretnings- og erhvervsliv og øvrige institutioner i området for på denne måde at nedbryde skel mellem erhvervsliv, statslige institutioner og frivilligt engagement og eget-initiativ (også kaldet civilsamfundet).

FO-byens formål er at skabe de bedst mulige rammer for "indbyggernes" innovation og vækst. Målet er at være førstevalg for innovative virksomheder. De væsentligste virkemidler er at stille relevant service til rådighed ved at tilbyde fleksible faciliteter, netværk og sparring samt kontakt til regionens erhvervsliv og videns-institutioner. Dynamik i og mellem virksomhederne er drivkraften.

FO-byen er både en rugekasse for nye virksomheder og et innovativt miljø for etablerede virksomheder. FO-byen  vil også gerne huse udviklingsafdelinger fra større virksomheder og midlertidige projekter. Forskellighed og engagement er forudsætninger for inspiration og vækst.

 

FO-byen er kort sagt:

Et mødested, café, foredragssal, undervisningslokaler

Et formidlingssted, præsentation, borgerservice, digitalt og fysisk

Et dannelsesrum, lektieværksted, studie/fordybelse, medier og materialer

En fællesskabsagent, brobygger, igangsætter/katalysator