Et moderne forsamlingshus med et handlings- og oplevelsesorienteret voksenundervisningsmiljø - et uformelt læringscenter, hvor livslæring er omdrejningspunktet og hvor eleverne aktivt tager ansvar for egen læring med samarbejde, socialt samvær og selvoverraskelse som værktøjer.

I huset er der bl.a. jobsøgningsprojekter, aftenskoleundervisning, daghøjskole, Ældre Sagen, bevægelsesfag, festlokaler, Århus Retshjælp, edb-undervisning, konferencer, event og meget andet.  

Aktiviteter i huset:

Der sker utrolig meget i huset hver dag og det kan måske være svært at finde frem til, hvor i huset man skal finde sit projekt eller hold. Men du kan allerede ved indgangene til FO-byen og uden for indgang A i Folkeoplysningens Hus se tydelig skiltning af projekternes lokaler.

Følg med i FO-Aarhus' aktuelle aktiviteter på Facebook: https://www.facebook.com/FOaarhus

På vores lokale-hjemmeside kan du kan se hvilke lokaler, der er ledige hvornår - og på samme hjemmeside kan du booke et lokale.

 

I samarbejde med FO-Aarhus