PixVision (Frederiksgade 78B, kld.)

PixVision sælger professionelle ydelser indenfor grafisk design og webudvikling (hjemmesider), samtidig med at virksomheden skaber jobs på særlige vilkår til mennesker med en psykisk sårbarhed.

PixVision er ejet af FO-Aarhus. 

https://www.facebook.com/PixVision
 

Incita (Vester Allé 8B, 1. sal) 

Incita er en socialøkonomisk virksomhed med 5 afdelinger over hele landet.
Incita støtter udsatte ledige og sygemeldte med at finde job, uddannelse og afklaring om deres fremtid. Vi arbejder helhedsorienteret med ledige borgere for at få et nuanceret billede af den ledige og sygemeldtes situation.
I Aarhus tilbyder Incita blandt andet individuelt sammensatte mestringsforløb fx med virksomhedspraktik, fysisk træning, yoga, mindfullness, undervisning om at håndtere symptomer eller smerter, undervisning om sundhed mv.

www.incita.dk

Pedel- og rengøringssjak (FO-byen, med base i Vester Alle 8, kld.)

FO-Aarhus har etableret et pedel- og rengøringssjak med en række skåne- og fleksjobbere samt personer i praktik og arbejdsprøvning, som gerne vil påtage sig mere arbejde, og de kan rekvireres både til enkeltstående opgaver samt til et antal timer pr. uge i længerevarende perioder.

Ring og hør nærmere hos pedel Selahattin Uslu, tlf. 22 20 49 58 eller send ham en mail på pedel@fo-aarhus.dk

  

Musik-og-Medieværkstedet (Tomsagervej 25, som dog ikke ligger i FO-byen, men er en del af FO-Aarhus)

Brugerne er voksne med varig nedsat psykisk eller fysisk funktonsevne, der har behov for pædagogisk støtte i hverdagen og kun føler sig godt tilpas på små steder. For mange af dem er Musik- og Medieværkstedet den første arbejdsplads, hvor de er trygge og kan udvikle sig med et arbejde, der har deres interesse.

På Musik- og Medieværkstedet er de tæt på leder og personale, og de får alle opfyldt deres behov og rigtig mange bands har her et sted at øve.

Undervisningen gennemføres i samarbejde med FO-Aarhus og med støtte fra Folkeoplysningsloven.

Følg deres aktiviteter på deres Facebookside

 

Saxild Strand (Chr. Petersens Vej 1,8300 Odder, hvor FO-Aarhus er koordinator)

Saxild Strand kerneydelser er:

  • Rekreation
  • forebyggende folkesundhed
  • Lettere rehabilitering
  • Kurser for patienter og pårørende
  • Aflastningsophold

Et typisk ophold på Saxild Strand varer en uge eller 14 dage. I perioder er der endvidere en række kortere ferieophold. En række ophold varer kun tre dage.

Foreninger hvor hovedparten af medlemmerne har rundet de 55 år eller tilbyder aktiviteter der matcher Saxild Strands målgruppe, kan efter nærmere aftale leje lokaler og værelser på Saxild Strand til møder og konferencer.
 
Saxild Strand er en selvejende institution, ledet af en bestyrelse med repræsentanter fra en række virksomheder, patientforeninger, organisationer og uddannelsessteder. Formand for bestyrelsen er skoleleder Torben Dreier fra FO-Aarhus.

FO-Aarhus leverer f.eks. en fleksjobber som administrations- og motionsmedarbejder med dertil kny­ttede opga­ver, som f.eks. ansvarlig for træningscenter, motionshold for mænd over 55 år samt en fleksjobber som social- og sundhedsassistent.