PixVision (Frederiksgade 78B, kld.)

PixVision sælger professionelle ydelser indenfor grafisk design og webudvikling (hjemmesider), samtidig med at virksomheden skaber jobs på særlige vilkår til mennesker med en psykisk sårbarhed.

PixVision er ejet af FO-Aarhus. 

https://www.facebook.com/PixVision

 

ChangeMakers (Frederiksgade 78C, st.)

ChangeMakers er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder opkvalificerende praktik-og kursusforløb til psykisk sårbare inden for en bred vifte af arbejdsområder. Forløbet ved ChangeMakers er dermed dit springbræt til job eller uddannelse.

Hovedformålet med virksomheden er at få (re)integreret psykisk sårbare unge på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet, og vi tilbyder en lang række opkvalificerende praktik- og kursusforløb inden for en lang række forskellige områder. Forløbene er tilpasset psykisk sårbare unge, som ønsker at skabe en positiv forandring i deres arbejdsliv og sociale netværk.

Changemakers står bag disse tre andre socialøkonomiske virksomheder: Social Business House, Café Kaffegal & ØKOgal, der er FO-Byens økologiske kantine.

http://changemakers.dk/

 

ØKOgal (Vester Alle 8, kld.)

I et nyt og stærkt samarbejde mellem FO-Aarhus og foreningen ChangeMakers har Café Kaffegal fået en socialøkonomisk søstervirksomhed, som hedder ØKOgal.

ØKOgal blev officelt indviet torsdag den 13. marts 2014 ved en åbningsreception i virksomhedens nyrenoverede lokaler i Vester Allé 8 (FO Byen), hvor blandt andet Rådmanden for Sociale forhold & beskæftigelse i Aarhus, Thomas Medom, medvirkede. Se video fra åbningsreceptionen her.

ØKOgals mål er at blive Aarhus førende frokostkantine med 100% fokus på økologi og hjemmelavet mad. Derudover er målet, på sigt, at ØKOgal bliver aarhusianernes foretrukne økologiske leverandør af mad til selskaber, fester og kursusaktiviteter i byen.

ØKOgal har åbent på mandage, tirsdage, torsdage & fredage fra kl. 09-13.

http://www.cafekaffegal.dk/index.php?id=44

 

Pedel- og rengøringssjak (FO-byen, med base i Vester Alle 8, kld.)

FO-Aarhus har etableret et pedel- og rengøringssjak med en række skåne- og fleksjobbere samt personer i praktik og arbejdsprøvning, som gerne vil påtage sig mere arbejde, og de kan rekvireres både til enkeltstående opgaver samt til et antal timer pr. uge i længerevarende perioder.

Ring og hør nærmere hos pedel Jan Wendelin, tlf. 22 20 49 58 eller send ham en mail på pedel@fo-aarhus.dk

 

Regnskabshjælen (Frederiksgade 78C, 1. sal)

I sin administration har FO-Aarhus etableret en soc.øko. virksomhed med regnskabskyndige fleksjobbere og regnskabselever på revalideringnsordning, som kan yde kvalificeret regnskabshjælp både til små og store virksomheder. 

De kan tilbyde et samarbejde med hjælp til:

- Bogføring
- Fakturering
- Lønadministration
- Kreditorstyring
- Debitorstyring
- Indberetning  til offentlige myndigheder
- Klargøring af regnskaber til revision
- Månedsafslutning
- Årsafslutning

Der kan hjælpes med hele, eller dele af, bogholderifunktionen og de kan møde op i virksomheden og forestå bogføring, lønadministration mv. direkte hos kunden - eller de kan modtage bilag og udføre arbejdet i FO-byen.

Kontakt FO-Aarhus for et uforpligtende møde og få et tilbud, der matcher din virksomhed.
Send en mail til skoleleder Torben Dreier eller regnskabschef Lisbet Kristensen

 

Musik-og-Medieværkstedet (Tomsagervej 25, som dog ikke ligger i FO-byen, men er en del af FO-Aarhus)

Brugerne er voksne med varig nedsat psykisk eller fysisk funktonsevne, der har behov for pædagogisk støtte i hverdagen og kun føler sig godt tilpas på små steder. For mange af dem er Musik- og Medieværkstedet den første arbejdsplads, hvor de er trygge og kan udvikle sig med et arbejde, der har deres interesse.

På Musik- og Medieværkstedet er de tæt på leder og personale, og de får alle opfyldt deres behov og rigtig mange bands har her et sted at øve.

Undervisningen gennemføres i samarbejde med FO-Aarhus og med støtte fra Folkeoplysningsloven.

Følg deres aktiviteter på deres Facebookside

 

Saxild Strand (Chr. Petersens Vej 1,8300 Odder, hvor FO-Aarhus er koordinator)

Saxild Strand kerneydelser er:

  • Rekreation
  • forebyggende folkesundhed
  • Lettere rehabilitering
  • Kurser for patienter og pårørende
  • Aflastningsophold

Et typisk ophold på Saxild Strand varer en uge eller 14 dage. I perioder er der endvidere en række kortere ferieophold. En række ophold varer kun tre dage.

Foreninger hvor hovedparten af medlemmerne har rundet de 55 år eller tilbyder aktiviteter der matcher Saxild Strands målgruppe, kan efter nærmere aftale leje lokaler og værelser på Saxild Strand til møder og konferencer.
 
Saxild Strand er en selvejende institution, ledet af en bestyrelse med repræsentanter fra en række virksomheder, patientforeninger, organisationer og uddannelsessteder. Formand for bestyrelsen er skoleleder Torben Dreier fra FO-Aarhus.

FO-Aarhus leverer f.eks. en fleksjobber som administrations- og motionsmedarbejder med dertil kny­ttede opga­ver, som f.eks. ansvarlig for træningscenter, motionshold for mænd over 55 år samt en fleksjobber som social- og sundhedsassistent.