I anledning af FO-Aarhus' 40 års jubilæum den 24. jan. 2013 etablerede vi et tilbud om køb af en eller flere Ressource-andel (efter CSR-modellen: Corporate Social Responsibility) á 100 kr. pr. stk. Formålet er at skaffe starthjælp til at oprette 5-10 skånejobs i FO-byen i vores socialøkonomiske virksomhed.

Skånejobs, hvor den ansatte kan tjene sin egen løn hjem, f.eks.:

- fremstilling af julepynt evt. af genbrugsmaterialer/flette julestjerner i årets løb til salg i julemåneden

- grøn pedelmedhjælp, der fokuserer på sortering af affald, genbrug, energibesparelser, bæredygtighed

- tilkalde-stik-i-rend-dreng/pige for Frederiksgades butikker og hjælp ved fællesevents

- fremstilling af bistader/pindsvinehuse/fuglehuse

- flere idéer modtages meget gerne!

Beløbet kan indbetales på konto 3627 222 1993 mærket Ressource-andel og husk at angive navn/firmanavn.
Send derefter en mail (mærket Ressource-andel i emnefeltet) til td@fo-aarhus.dk med navn, adresse og e-mail, så vi kan holde jer orienteret med nyheder efterhånden som projektet skrider frem.

FO-Aarhus kan desuden anbefale at støtte lignende ordning hos Øst for Paradis.