Kriseberedskab for FO-byen, Frederiksgade 78A-C + Vester Alle 8, Aarhus C

 

Ajourført april 2017

Opgave/Problem

Ansvarlige/Løsning

Ansvarspersoner

Koordinerende rolle. Kontaktperson, når politiet ankommer. 

Skoleleder Torben Dreier - tlf. 22 20 49 55

Chefsekretær Inge Madsen - tlf. 87 46 45 30

Pedel Selahattin Uslu - tlf. 21 99 70 58

Begge sidder til daglig i Frederiksgade 78C

Ressourcepersoner

Bred kreds, der har deres daglige gang på stedet.

Udøvende rolle.

.

Personer med førstehjælpskursus/ressourcepersoner:

Lars Brix, regnskabsafd. - 87 46 45 43 / 28 19 19 00

Stanislaw Kempa, regnskabsafd. - 87 46 45 44

Lisbet Kristensen, regnskabsafd. - 87 46 45 41 / 31 58 89 29

Jette Bach, kursuschef - 87 46 45 50

André Lynard, edb-medarbejder - 28 49 96 46

Marianne Rosell, receptionen - 87 46 45 52 / 22 72 89 97

Lona Sørensen, regnskabsafd. - 87 46 45 40 / 30 53 59 56

 

Alle arbejder til daglig i FO-byen (Frederiksgade 78A-C eller Vester Alle 8)

 

 

Scenarier tænkes igennem:

Folk.opl.Hus +

Retshjælpen

Fr.gade 79

Fr.gade 78A

Fr.gade 78B

Fr.gade 78C

Brand

(Megafoner)

Standardregler:

1. Red personer

2. Alarmer brandvæsnet

3. Begræns ilden

4. Bekæmp ilden

Samles på Rådhuspladsen

Når brandalarmen går, ringer receptionen til pedellerne.

Den, der opdager brand, ringer 112, starter slukningen og gør anskrig - kontakter selv eller får nogen til at kontakte pedel (22 20 49 58), der sørger for at ringe med alarmklokken i hele huset og får det evakueret

Når brandalarmen går, ringer receptionen til pedellerne.

Den, der opdager brand, ringer 112, starter slukningen og gør anskrig/skaffer hjælp til at advare alle etager, så bygningen kan evakueres.

Evt. nabobutikker/opgange advares.

Når brandalarmen går, ringer receptionen til pedellerne.

Den, der opdager brand, ringer 112, starter slukningen og gør anskrig/skaffer hjælp til at advare alle etager, så bygningen kan evakueres.

Evt. nabobutikker/opgange advares.

Når brandalarmen går, ringer receptionen til pedellerne.

Den, der opdager brand, ringer 112, starter slukningen og gør anskrig/skaffer hjælp til at advare alle etager, så bygningen kan evakueres.

Når brandalarmen går, ringer receptionen til pedellerne.

Den, der opdager brand, ringer 112, starter slukningen og gør anskrig/skaffer hjælp til at advare alle etager, så bygningen kan evakueres.

Terror

Handling afhænger helt af terrorens karakter. Se under overfald, bombetrussel, eksplosioner, skoleskyderi.

Handling afhænger helt af terrorens karakter. Se under overfald, bombetrussel, eksplosioner, skoleskyderi.

Handling afhænger helt af terrorens karakter. Se under overfald, bombetrussel, eksplosioner, skoleskyderi.

Handling afhænger helt af terrorens karakter. Se under overfald, bombetrussel, eksplosioner, skoleskyderi.

Handling afhænger helt af terrorens karakter. Se under overfald, bombetrussel, eksplosioner, skoleskyderi.

Naturkatastrofer

Ved storm- og vandskader kontaktes pedellen på 22 20 49 58. Han sørger for afdækning af evt. ødelagte vinduer og døre, udpumpning af vand, fjernelse af løse genstande, der er i fare for at falde ned og skade personer, evt. afspærringer m.v. (evt. via hjælp fra Falck)

Ved storm- og vandskader kontaktes pedellen på 22 20 49 58. Han sørger for afdækning af evt. ødelagte vinduer og døre, udpumpning af vand, fjernelse af løse genstande, der er i fare for at falde ned og skade personer, evt. afspærringer m.v. (evt. via hjælp fra Falck)

Ved storm- og vandskader kontaktes pedellen på 22 20 49 58. Han sørger for afdækning af evt. ødelagte vinduer og døre, udpumpning af vand, fjernelse af løse genstande, der er i fare for at falde ned og skade personer, evt. afspærringer m.v. (evt. via hjælp fra Falck)

Ved storm- og vandskader kontaktes pedellen på 22 20 49 58. Han sørger for afdækning af evt. ødelagte vinduer og døre, udpumpning af vand, fjernelse af løse genstande, der er i fare for at falde ned og skade personer, evt. afspærringer m.v. (evt. via hjælp fra Falck)

Ved storm- og vandskader kontaktes pedellen på 22 20 49 58. Han sørger for afdækning af evt. ødelagte vinduer og døre, udpumpning af vand, fjernelse af løse genstande, der er i fare for at falde ned og skade personer, evt. afspærringer m.v. (evt. via hjælp fra Falck)

Eksplosioner

Vi har ikke noget, der kan eksplodere

 

Overfald

Hvis man trues med våben/tæsk skal man forhold sig passivt og ikke gøre forsøg på afvæbning. Hvis truslen gælder udlevering af penge, skal man blot udlevere dem.

Hvis man bliver direkte overfaldet, skal man selvfølgelig forsvare sig og råbe om hjælp.

Hvis man trues med våben/tæsk skal man forhold sig passivt og ikke gøre forsøg på afvæbning. Hvis truslen gælder udlevering af penge, skal man blot udlevere dem.

Hvis man bliver direkte overfaldet, skal man selvfølgelig forsvare sig og råbe om hjælp.

Hvis man trues med våben/tæsk skal man forhold sig passivt og ikke gøre forsøg på afvæbning. Hvis truslen gælder udlevering af penge, skal man blot udlevere dem.

Hvis man bliver direkte overfaldet, skal man selvfølgelig forsvare sig og råbe om hjælp.

Hvis man trues med våben/tæsk skal man forhold sig passivt og ikke gøre forsøg på afvæbning. Hvis truslen gælder udlevering af penge, skal man blot udlevere dem.

Hvis man bliver direkte overfaldet, skal man selvfølgelig forsvare sig og råbe om hjælp.

Hvis man trues med våben/tæsk skal man forhold sig passivt og ikke gøre forsøg på afvæbning. Hvis truslen gælder udlevering af penge, skal man blot udlevere dem.

Hvis man bliver direkte overfaldet, skal man selvfølgelig forsvare sig og råbe om hjælp.

Bombetrussel

Den, der modtager truslen, kontakter straks politiet ved at ringe 112 og vi afventer deres ordrer og anbefalinger.

Den, der modtager truslen, kontakter straks politiet ved at ringe 112 og vi afventer deres ordrer og anbefalinger.

Den, der modtager truslen, kontakter straks politiet ved at ringe 112 og vi afventer deres ordrer og anbefalinger.

Den, der modtager truslen, kontakter straks politiet ved at ringe 112 og vi afventer deres ordrer og anbefalinger.

Den, der modtager truslen, kontakter straks politiet ved at ringe 112 og vi afventer deres ordrer og anbefalinger.

Skoleskyderi

Forhold dig stille og sæt elektronisk udstyr på lydløs.

Barrikader døren så godt som muligt og søg væk fra den - uden for skudlinje.

Hvis man konstaterer skyderi, ringer man 112 og sørger for at få så mange som muligt med væk fra skyderiet, enten helt ud af bygningen eller uden for synsvidde, evt. låse sig inde i lokaler. Derefter afventer man politiets ankomst og ordrer.

Se desuden under overfald.

Hvis man konstaterer skyderi, ringer man 112 og sørger for at få så mange som muligt med væk fra skyderiet, enten helt ud af bygningen eller uden for synsvidde, evt. låse sig inde i lokaler. Derefter afventer man politiets ankomst og ordrer.

Se desuden under overfald.

Hvis man konstaterer skyderi, ringer man 112 og sørger for at få så mange som muligt med væk fra skyderiet, enten helt ud af bygningen eller uden for synsvidde, evt. låse sig inde i lokaler. Derefter afventer man politiets ankomst og ordrer.

Se desuden under overfald.

Hvis man konstaterer skyderi, ringer man 112 og sørger for at få så mange som muligt med væk fra skyderiet, enten helt ud af bygningen eller uden for synsvidde, evt. låse sig inde i lokaler. Derefter afventer man politiets ankomst og ordrer.

Se desuden under overfald.

Hvis man konstaterer skyderi, ringer man 112 og sørger for at få så mange som muligt med væk fra skyderiet, enten helt ud af bygningen eller uden for synsvidde, evt. låse sig inde i lokaler. Derefter afventer man politiets ankomst og ordrer.

Se desuden under overfald.

Mødested ved evakuering er Rådhuspladsen, hvor vi vil have en mand stående og dirigere videre til Kvindestatuen i rundellen i Rådhusparken, da mødestedet/samlingspunktet skal være uden for en 200 meter radius fra FO-byen:

 

Opgave/problem

Ansvarlige/løsning

Visuel beskrivelse af skolens område, bygninger, flugtveje (evt. opdeling i adskilte sektioner, radiusser af f.eks. 100-200 meter fra skolen)

Der er lavet tegninger af alle bygninger/etager med indtegning af brandmaterialet og nødudgange. De hænges op på hver etage.

 

Evakueringsplan

Ved alarm forlader alle straks bygningerne. Man sørger for at tjekke at kollegaer kommer med ud (også fra toiletterne).

Alle mødes på Rådhuspladsen - og der holdes mandtal.

Der laves uanmeldte evakueringsøvelser.

Barrikadering (i tilfælde af skyderi)

Hvert enkelt undervisningslokale i kan aflåses/smækkes indefra.

Alarmeringsprocedure

Afdække skolens områder (indretning, tekniske installationer). Hvordan kan alarm ske (skal kunne udløses fra flere lokaliteter):

- megafon

- mobiltelefoner/SMS

- intranet/Facebook mv.

Megafon er placeret dels i pedelkontoret i kælderen i Vester Alle 8 og dels bag Torben Dreiers skrivebord i Frederiksgade 78C.

 

Der er installeret brandalarmer i Vester Alle 8 og nu også i de 3 bygninger i Frederiksgade 78. Alle alarmer i de 3 bygninger i Fr.gade 78 er koblet sammen, så de alle hyler, når en af dem aktiveres.

OBS. Alarmerne må ikke bruges ved skyderi-episode.

 

Vi kan desuden sendes mails til mailgrupper som f.eks. administrationen, lejere i de forskellige bygninger (se outlook) samt skrive besked på vores hjemmesider og Facebook.

 

Pårørende og ansatte skal kunne henvende sig til skolen om både uskadte og tilskadekomne personer

Der ringes i første omgang til hovednummeret: 87 46 45 00 og hvis dette er ude af drift, da til leder eller følgende afdelingsledere:

Torben Dreier, 22 20 49 58

Lisbet Kristensen, 31 58 89 29

Selahattin Ulsu: 21 99 70 58

 

Forberedelse af roller i krisesituationer

Brandøvelse (evakuering øves uanmeldt)

Førstehjælpskursus april 2011 med 16 deltagere.

Kursus i brandmateriel/brandslukning forår 2011 (16 deltagere)

Klare retningslinjer/manual (lettilgængelig, kortfattet, ajourført, adfærdsinstrukser)

= Udfyldelse af dette skema

Samarbejde med:

Politi

Brandvæsen

Falck

Psykologer

Andre

Liste med tlf.numre og kontaktpersoner

 

Alle har hver især et ansvar for straks at kontakte politiet (ring 112), og de skal ikke vente på/forvente at andre gør det. Politiet vil hellere have for mange opkald end ingen, og det er intet problem for politiet at håndtere de mange opkald.

 

Vi skal evt. sørge for at disse myndigheder/personer får liste med vigtige kontaktpersoner/tlf.nr. i FO-Aarhus - evt. kopi af kriseplanen.

 

Østjyllands Politi

HOVEDSTATION:

Ridderstræde 1

8000 Århus C

Tlf.: 87 31 14 48 eller 114

e-mail: ojyl@politi.dk

 

Aarhus Brandvæsen - 86 76 76 76

 

Falck Danmark A/S Vagtcentral Østjylland Brendstrupgårdsvej 23 8200 Århus V Vagtcentralen: 70 10 20 30 / 87 40 33 60

 

Psykolog Inge M. Køster

J.M. Mørks Gade 1, 1. tv.

8000 Århus C

Tlf: 86 76 03 03 / 20 14 95 73

ingekoester@email.dk

 

OBS. Vær opmærksom på at øjeblikkelig individuel psykologhjælp ikke har dokumenteret effekt. Det kan være lige så godt at vente nogle dage, uger for at se om der kommer en efterreaktion (jvnf. artikel i Stiftstidende 3. sept. 2010)

 

Forsikringsselskab Alm. Brand. (f.eks. vedr. genhusning)

Mægler Jan Andersen Mohr, 29 38 65 83

 

Sundhedsforsikring (Alm. Brand) 70 13 13 03 (svarer hele døgnet)

 

Alt personale informeres om kriseberedskabet/manualen

Lægges på hjemmeside

Elever/studerende informeres om kriseberedskabet

Lægges på hjemmeside. Flugtvejsskilte sættes op alle steder

Efter hændelsen:

Debriefing af ikke-tilskadekomne

Et stormøde for alle umiddelbart efter hændelsen evt. med deltagelse af politi og psykologer, der kan svare på generelle spørgsmål.

Skolen danner sig et samlet overblik (sm. med politi, brandvæsen, ansatte m.fl.)

Skoleleder og afdelingsledere (= staben):

Torben Dreier, Jette Bach, Henrik Gram Nielsen, Lisbet Kristensen, Selahattin Uslu, Inge Madsen

 

Alle interesserede inviteres til inf.møde med autoritativ udlægning af forløbet

Torben Dreier og Jette Bach

Efterfølgende krisehjælp (Regionale sundhedsvæsen eller Akut Medicinsk Koordinationscenter)

- til de ramte

- til hjælperne

Torben Dreier (inkl. evt.brug af sundhedsforsikring)

Information af omverdenen (kontakt til pressen)

 

Torben Dreier og Jette Bach

Hvis muligt, så evt. pressemeddelelse på hjemmeside undervejs i forløbet (kort beskrivelse af situationen, kontaktperson og skolens + myndigheders reaktion og håndtering)

I ugerne efter er skolen opmærksomme på ansatte og elever vedr. efterreaktioner

Skoleleder, afdelingsledere, lærere og vejledere.

Hvis nogen observerer efterreaktioner, kontaktes skolelederen.

Evaluering (skal manual tilrettes?)

Staben tager dette op på førstkommende møde efter hændelsen.