flere
FO-Aarhus på facebook

Kreativt miljø i FO-byen

Vi har en række små værksteder i FO-byen og de er lige nu beboet af:

FO-Byens vævere

Vi er ni vævere med forskellig væveinteresse og erfaring, men fælles for os alle er glæden ved at skabe egne tekstiler og udforske vævenes muligheder. I vores lokaler har vi hver vores væv samt en ekstra fællesvæv til eksperimenter og fælles arbejder. Vi inspirerer hinanden i vores væveunivers og lærer af hinanden i en hyggelig atmosfære med godt, social samvær. Vi har fast mødedag om torsdagen, men væverne flyver ud og ind ugen igennem. Vi planlægger undervisning internt og med eksterne undervisere og vil lave fælles tilbagevendende udstillinger af vore væverier.
Interesserede er velkommen til at kontakte os: Karin Riis (kontaktperson) karin.riis@hotmail.com

FO-byens-vaevere  FO-byens-vaevere-produkt


Perron 1

https://www.youtube.com/watch?v=QGtV_8ngApU = kreds af kunstnere, der arbejder med vidt forskellige ting, men også på fælles projekter. En faggruppe, der taler samme sprog og giver hinanden kunstfaglig sparring, kritik, dynamik, diskussion, løft og opbakning, som alt sammen er vigtigt for at rykke sig som kunstner. De råder hinanden ved udstillinger og har fælles månedlige møder, ekskursioner og generelle kunstdebatter.  

Se her videoportrætter af FO-byens Vævere og Perron 1:  http://fo-aarhus.dk/nyheder/2015/videoportraet-af-to-studiecirkler/

Nathalie Boss

Nathalie Boss, som bl.a. udbyder mosaikkurser hos FO-Aarhus, er uddannet billedkunstner og skulptør og har altid arbejdet med genbrugsmaterialer. Derfor er det oplagt at hun i sine mosaikværker også anvender en masse forskelligt genbrugsmateriale.
 
Nathalie-Boss-billede

En anmelder skrev i Fyns Amts avis: "Nathalie Boss kan noget med det, vi andre smider ud. Igennem de sidste fem-seks år har hun som mosaikkunstner forvandlet ødelagt porcelæn og overflødige fliser til betagende billeder, strålende spejlrammer og brugbare bordplader, så smukke at man næsten ikke nænner at stille sin kaffekop på dem"… "Når man betragter Nathalies mosaikværker glemmer man nemt, at de mange enkeltdele, der sammen skaber de former og farveflader, der lyser publikum i møde, oprindeligt har hørt til i helt andre sammenhænge. Men det er netop fascinationskraften ved hendes kunst; man kan igen og igen gå på opdagelse i billederne og digte nye historier om, hvor fragmenterne stammer fra".
http://www.timeart.dk/

 

IN ENGLISH

A creative environment in the FO-city

We have a number of small workshops and right now they are inhabited by:

The FO-city's weavers

We are nine weavers with different interests and experiences, but common to all is the joy of creating our own fabrics and exploring the possibilities of the loom. In our premises we each have our own loom plus an additional shared loom for experiments and joint work. We inspire each other in our weaving universe and learn from each other in a cozy atmosphere with great companionship. We meet every Thursday, but the weavers come and go as they please all week. We plan lessons internally and with external teachers and we have common recurring exhibitions of our weavings.

Interested parties are welcome to contact us: Karin Riis (person to contact) karin.riis@hotmail.com

 

Platform 1

https://www.youtube.com/watch?v=QGtV_8ngApU = a group of artists working on very different things, but also joint projects. A professional group that talks the same language and can give each other art professional advice, criticism, dynamics, discussions, and lift and support, all of which is important to evolve as an artist.

Here you can see a video portrait of the FO-city's Weavers and Platform 1:   http://fo-aarhus.dk/nyheder/2015/videoportraet-af-to-studiecirkler/

Nathalie Boss

Nathalie Boss, who amongst other things provide mosaic courses in the FO-city, is an educated artist and sculptor and has always worked with recycled materials.

Therefore, it is obvious that she also uses a lot of different recycled materials in her mosaic work.

A reviewer wrote in the newspaper Fyns Amt: "Nathalie Boss is capable of using what the rest of us throw out. Throughout the last five to six years, she has as a mosaic artist transformed ruined porcelain and redundant tiles into breathtaking images, brilliant mirror frames and usable tabletops, that are so beautiful that one hardly will bear putting their coffee cup on them"... "When observing Nathalie's artwork, one can easily forget that the many individual parts, that combined create the shapes and planes of color that meets the audience, originally belonged in a completely different context. And this is the fascinating power of her work; one can keep on exploring her images and invent new stories about where the fragments derived from".

http://www.timeart.dk/